divendres, 28 de desembre del 2012

Annie Hall
 
 
 
FADE IN:

Abrupt medium close-up of Alvy Singer doing a comedy monologue. He
wearing a crumbled sports jacket and tieless shirt; the background is stark.

ALVY     
 There's an old joke. Uh, two elderly 
 women are at a Catskills mountain 
 resort, and one of 'em says: "Boy, the 
 food at this place is really terrible." 
 The other one says, "Yeah, I know, and 
 such ... small portions." Well, that's 
 essentially how I feel about life. Full 
 of loneliness and misery and suffering 
 and unhappiness, and it's all over much 
 too quickly. The-the other important 
 joke for me is one that's, uh, usually 
 attributed to Groucho Marx, but I think 
 it appears originally in Freud's wit and 
 its relation to the unconscious. And it 
 goes like this-I'm paraphrasing: Uh ... 
 "I would never wanna belong to any club 
 that would have someone like me for a 
 member." That's the key joke of my adult 
 life in terms of my relationships with 
 women. Tsch, you know, lately the 
 strangest things have been going 
 through my mind, 'cause I turned forty, 
 tsch, and I guess I'm going through a 
 life crisis or something, I don't know. 
 I, uh ... and I'm not worried about aging. 
 I'm not one o' those characters, you know. 
 Although I'm balding slightly on top, that's 
 about the worst you can say about me. I, 
 uh, I think I'm gonna get better as I get 
 older, you know? I think I'm gonna be the-
 the balding virile type, you know, as 
 opposed to say the, uh, distinguished 
 gray, for instance, you know? 'Less I'm 
 neither o' those two. Unless I'm one o' 
 those guys with saliva dribbling out of 
 his mouth who wanders into a cafeteria 
 with a shopping bag screaming about 
 socialism.

diumenge, 2 de desembre del 2012

La genialitat

Genial, gignere. Engendrar, crear, originar. Ad modum artis. El geni crea del no-res. No imita a res, no crea d’una manera mecànica, crea una cosa totalment nova. El geni és una persona que treu les seves forces creatives d’un estil de vida determinat. I no viu de qualsevol manera, a la seva ànima, ja hi té la genialitat. Uomo universale. Aquest home es nega a especialitzar-se, diu que qui no ho sap tot, no sap res. Rebutja el saber parcial. Aspira a viure amb la màxima intensitat, deixa de banda la mediocritat. No viu distret. Causa un impacte als altres. Deixa petjada, és una persona inoblidable. És aristòcrata. La genialitat és inseparable de la riquesa. I no en un sentit material. Ell aspira a una riquesa no expressable, al resultat d’un treball espiritual que implica tota la seva existència. El geni no treballa, crea. La riquesa prové de l’autoexigència i de l’ambició. El geni no es resigna, ni es queixa. En els moments que és infeliç no n’atribueix als altres la causa. No ordena la seva existència a partir de la norma, sinó a partir de l’excel·lència. El geni és generós. I de la seva vida en fa una obra d’art. No pot viure d’una altra manera que la que viu. L’art l’ha triat a ell.

El geni mira el món d’una manera extraordinària, no el mira com qualsevol altra persona, no es distreu, la seva mirada es concentra, es fixa amb els detalls i pren en consideració tots els detalls del món. Interpreta el que hi ha de significatiu en cada detall, no es tracta d’una simple observació, sinó d'una comprensió.